dimarts, 8 d’octubre de 2013

Caceres del tresor

Una vegada llegit l’article de Jordi Adell a la revista electrònica de Tecnologia Educativa (EDUTEC), puc afirmar que he après una nova i vàlida manera de treballar i establir un primer contacte amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació: les caceres del tresor.

Segons el mateix autor, aquestes comporten un tipus d’activitats didàctiques en què s’integra Internet al mateix currículum d’ensenyament – aprenentatge, per tal que els infants adquireixin informació sobre un tema determinat i practiquin habilitats i procediments relacionats amb les TIC.

Aquestes caceres inclouen diverses preguntes i enllaços web que els alumnes hauran de prendre com a model per trobar les respostes que necessiten. Trobem caceres del tresor que inclouen una gran pregunta al final, que requereix la integració dels coneixements adquirits en el procediment de recerca. És a dir, una darrera pregunta que els permet reflexionar sobre la informació trobada, aplicant-la per extreure unes bones conclusions.

Segons March (1999), aquestes activitats didàctiques poden anar molt més enllà d’una simple recerca, ja que si escollim les preguntes adequades que defineixin el tema a tractar, els infants profunditzaran en aspectes essencials de la mateixa matèria. A més, aquestes caceres estimulen l’aprenentatge dels infants, en aspectes com: l’adquisició de destreses sobre la informació i comunicació, el coneixement d’Internet com un mitjà d’informació, la web i la navegació de la xarxa.

Dit això, és important analitzar les passes a seguir per a la creació d’ una cacera, fet que ens permetrà treballar les activitats de la manera més adequada possible. Les passes a seguir són les següents:
1.      Elecció d’un tema i uns objectius didàctics
2.      Preparació del full de treball, estructurada en quatre parts fonamentals:
2.1  Introducció
2.2  Preguntes
2.3  Recursos
2.4  “la gran pregunta” final
3.      La formació de grups
4.      Procediment metodològic

Finalment, l’aspecte que conclourà l’activitat dotant-la de qualitat educativa i ens ajudarà a definir els encerts dels alumnes és: l’avaluació. En aquest cas, serà interessant la fixació d’uns ítems que ens ajudaran a fixar la mirada en la qualitat del procediment, observant aspectes com el treball en equip, facilitat de relació amb les noves tecnologies, etc. 

Com bé afirma Adell al seu article, és interessant elaborar una correcció conjunta perquè els infants refacin els seus errors amb l’ajuda de la mestra i les aportacions dels altres companys, comprenent que tots tenim dret a l’error.

Una vegada comprès i avaluat el significat d’aquestes activitats didàctiques (Caceres del tresor), és important elaborar un treball de recerca per tal d’aplicar aquesta eina a totes les edats evolutives (concretament amb infants d’Educació Infantil, ja que són els que donen sentit a la nostra vocació).
En les caceres del tresor juga un paper fonamental la motivació, ja que el mestre és qui haurà d’incentivar als seus alumnes per tal que s’engresquin en la feina de recerca, veient-se capaços de resoldre la pregunta final i, per tant, arribar al tresor.


Dit això, considero que un bon exemple de cacera del tresor per Educació Infantil és la trobada a la web xtec, concretament en l’apartat dels contes (http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/contes.htm), ja que aquests són un recurs molt emprat a les aules i amb el qual els infants es mostren molt receptius. L’objectiu fonamental d’aquesta cacera és fomentar l’aprenentatge de la lectoescriptura a partir d’un món que ens permet viatjar amb la nostra imaginació.

Espero que us agradi!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada