divendres, 25 d’octubre de 2013

Eïna didàctica multimèdia

Una vegada visitats diversos enllaços, passo a presentar un exemple de material didàctic i interactiu que considero ens servirà de model alhora de crear la nostra pròpia eina.

Per començar, he escollit la web xtec. perquè la considero un bon referent que proporciona al visitant diversos recursos adreçats a tot tipus de receptor, permetent-nos escollir els aspectes que volem que es compleixin. Per tant, a partir d’un enllaç principal s’ofereix l’usuari l’oportunitat d’escollir els temes als quals vol que respongui la seva activitat. Una vegada seleccionada la tria, es presenten una sèrie de recursos que responen als interessos del receptor. D’aquesta manera, es filtra la informació i l’usuari es dirigeix directament a allò que cerca.

Seguits tots els passos i visitades moltes activitats, he escollit l’anomenada “Quin temps fa?”. Aquest recurs està adreçat als infants d’Educació infantil (3 – 6) amb l’objecte de treballar i reforçar la rutina diària de l’observació del temps, i es presenta a partir de dos apartats (jocs i dites) que contenen diferents tipus de joc.

També he escollit aquest joc perquè considero que recull diversos aspectes que tots els materials didàctics haurien de tenir: reforça coneixements, permet el desenvolupament de l’infant en una àrea concreta, motiva i engresca els més menuts, i també reforça l’encert dels infants sense exagerar els falls.

Fixa't en les seves peculiaritats:
  
Si vols jugar, clica aquí.

Gràcies per visitar el meu blog!

diumenge, 20 d’octubre de 2013

Taller d'imatge amb el Gimp

Aquesta setmana, a l’assignatura de mitjans i recursos tecnològics, ens hem endinsat en la temàtica de la imatge i totes les possibilitats que ens ofereix aquesta.

El programa informàtic utilitzat ha estat el Gimp, en el meu cas, conegut en anteriors assignatures del batxiller. Aquest programa ofereix múltiples possibilitats de retoc d’imatge, retalls de la mateixa i fins i tot una feina elaborada en diferents capes, per tal de treballar en diferents unitats sense la necessitat de retocar la imatge al complet.

Em sembla molt interessant, tant a nivell personal com a nivell escolar, ja que ens ofereix múltiples possibilitats per treballar amb els infants. Per exemple, considero interessant l’elaboració d’un conte on els fillets i filletes són els protagonistes. En aquest exemple, el Gimp ens ajudaria a afegir les cares dels fillets als cossos dels personatges del conte. D’aquesta manera, es sentirien els protagonistes i podríem augmentar la seva motivació.

En el meu cas, he fet diverses proves, tant a l’aula com a casa, i us deixo amb un exemple d’imatge que he elaborat amb el Gimp.

Espero que us agradi!


dissabte, 19 d’octubre de 2013

Drets d’autor i propietat intel·lectual a internet per l’educació

A través de la lectura “drets d’autor i propietat intel·lectual a internet per l’educació”, els autors Miguel Ángel Survires (Universitat de Màlaga) i Santiago Ruiz (Universitat Complutense de Madrid) ens fan reflexionar sobre la importància de respectar l’autor i reproductor d’un text escrit, deixant constància dels aspectes consultats: autor, any, editorial...

Com ja he esmentat a anteriors publicacions, les tecnologies de la informació i la comunicació formen part de la nostra vida i del nostre dia a dia. Tenim les TIC tan arrelades que fins i tot les utilitzem de manera innata, sense pensar amb el que fem i sense tenir en compte qui hi ha darrera la informació de la que nosaltres ens nodrim.

Els temps han canviat, i amb això la importància de les TIC a les aules de les escoles. Abans apareixien de manera puntual, donant més importància a les pissarres i el xoc, però actualment s’han convertit en una realitat molt potent que enriqueix els aprenentatges dels infants any rere any, a través de: pissarres digitals, projectors, ordinadors...

En el meu cas, per exemple, porto l’ordinador a totes les classes de la universitat. L’utilitzo per agafar apunts, per consultar informació, descarregar articles i participar al blog de l’assignatura. També l’empro en arribar a casa: consulto el correu electrònic, les xarxes socials i fins i tot em comunico amb els amics i la parella que tinc enfora. Per tant, les TIC formen part de jo i em faciliten el dia a dia.

És cert que adquirim aquestes facilitats amb rapidesa, fent-les nostres i utilitzant-les com a tal, però hauríem de reflexionar sobre la importància que l’autor ha tingut sobre totes elles. Algú va inventar els ordinadors, les aplicacions, els blogs, i fins i tot les xarxes... però qui? Mai hem considerat necessari cercar el rerefons de la qüestió, ja que tan sols ens importa el que l’aparell ens aporti. Això mateix passa amb la informació. Moltes vegades llegim un llibre, article o diari sense tenir en compte qui es dirigeix al receptor, i utilitzem la notícia com millor ens beneficia: la compartim a la xarxa o fins i tot la pengem a un blog. Jo crec que és molt important que tinguem en compte els drets d’autor ja que, així com ara em trobo jo darrera aquest ordinador reflexionant sobre aquestes paraules, dos autors van escriure l’article per possibilitar la reflexió de molts.

Com els mateixos autors diuen: “ens trobem immersos en un mon on no ser originals i utilitzar les idees dels altres té un cost”, per tant, estem a temps d’aplicar-nos: aprenent i, alhora, enriquint-nos dels aprenentatges dels altres deixant constància de la bibliografia utilitzada.

Amb el mateix article també he pogut aprendre els diferents tipus de llicències que existeixen, de les quals no tenia cap tipus de coneixement.

Dit això, m’agradaria finalitzar la publicació compartint amb els lectors diversos enllaços que Suvires i Ruiz presenten com recursos oberts.  

Música:
·         http://dig.ccmixter.org
·         www.musicalibre.es
·         www.dogmazic.net
·         www.classiccat.net
·         www.jamendo.com

Sons:
·         www.pdsounds.org
·         http://soundbible.com
·         www.freesound.org

Imatges:
·         http://morguefile.com
·         Cerca avançada de www.google.es
·         Cerca avançada de www.flickr.com

Vídeos:
·         http://blip.tv
·         www.archive.org/details/movies

Materials educatius:
·         www.proyectoagrega.es


Gràcies i fins la pròxima!

diumenge, 13 d’octubre de 2013

Les TIC al CEIP Cant Cantó

En aquest cas, m’agradaria compartir amb els seguidors del Blog Educa amb les noves tecnologies un espai del tot educatiu amb què guiar els nostres aprenentatges de les TIC. Aquest espai és ofert pel CEIP Can Cantó (d’Eivissa), on presenten la seva feina orientada en aquest àmbit.

La web recull un conjunt d’activitats sobre les TIC realitzades a tots els cursos del mateix centre, ja que tots els infants, independentment de l’edat educativa en què es trobin, tenen contacte amb les noves tecnologies. Això és un aspecte que em sembla del tot interessant, ja que les TIC són una realitat que forma part del nostre dia a dia i amb la qual convivim contínuament (ràdio, televisió, mòbils...).

Al CEIP es treballa amb Blogs d’aula, eines interactives, pissarra electrònica i un gran seguit d’innovacions que motiven als infants i els fan sentir capaços d’elaborar feina autònoma. Els alumnes de tots els cursos mostren una destresa total amb el maneig de les noves tecnologies, ja que es tracta d’un aprenentatge més adquirit al centre educatiu i tan important com tots els altres.

Aquest espai m’ha ajudat a prendre consciència de la importància de l’aprenentatge de les noves tecnologies des d’edats tan primerenques. Moltes vegades, som nosaltres mateixos els que ens posem traves alhora d’innovar amb aprenentatges, pensant que els infants no podran assolir-los o que nosaltres mateixos no som capaços d’ensenyar-los. Cap Cantó ens dóna una lliçó de moral i ens anima prendre camí cap al progrés.

Dit això, considero que totes les mestres ens hauríem d’amarar una mica d’aquesta experiència, tenint en compta la importància de no donar mai per perduts cap tipus coneixements

dimarts, 8 d’octubre de 2013

Caceres del tresor

Una vegada llegit l’article de Jordi Adell a la revista electrònica de Tecnologia Educativa (EDUTEC), puc afirmar que he après una nova i vàlida manera de treballar i establir un primer contacte amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació: les caceres del tresor.

Segons el mateix autor, aquestes comporten un tipus d’activitats didàctiques en què s’integra Internet al mateix currículum d’ensenyament – aprenentatge, per tal que els infants adquireixin informació sobre un tema determinat i practiquin habilitats i procediments relacionats amb les TIC.

Aquestes caceres inclouen diverses preguntes i enllaços web que els alumnes hauran de prendre com a model per trobar les respostes que necessiten. Trobem caceres del tresor que inclouen una gran pregunta al final, que requereix la integració dels coneixements adquirits en el procediment de recerca. És a dir, una darrera pregunta que els permet reflexionar sobre la informació trobada, aplicant-la per extreure unes bones conclusions.

Segons March (1999), aquestes activitats didàctiques poden anar molt més enllà d’una simple recerca, ja que si escollim les preguntes adequades que defineixin el tema a tractar, els infants profunditzaran en aspectes essencials de la mateixa matèria. A més, aquestes caceres estimulen l’aprenentatge dels infants, en aspectes com: l’adquisició de destreses sobre la informació i comunicació, el coneixement d’Internet com un mitjà d’informació, la web i la navegació de la xarxa.

Dit això, és important analitzar les passes a seguir per a la creació d’ una cacera, fet que ens permetrà treballar les activitats de la manera més adequada possible. Les passes a seguir són les següents:
1.      Elecció d’un tema i uns objectius didàctics
2.      Preparació del full de treball, estructurada en quatre parts fonamentals:
2.1  Introducció
2.2  Preguntes
2.3  Recursos
2.4  “la gran pregunta” final
3.      La formació de grups
4.      Procediment metodològic

Finalment, l’aspecte que conclourà l’activitat dotant-la de qualitat educativa i ens ajudarà a definir els encerts dels alumnes és: l’avaluació. En aquest cas, serà interessant la fixació d’uns ítems que ens ajudaran a fixar la mirada en la qualitat del procediment, observant aspectes com el treball en equip, facilitat de relació amb les noves tecnologies, etc. 

Com bé afirma Adell al seu article, és interessant elaborar una correcció conjunta perquè els infants refacin els seus errors amb l’ajuda de la mestra i les aportacions dels altres companys, comprenent que tots tenim dret a l’error.

Una vegada comprès i avaluat el significat d’aquestes activitats didàctiques (Caceres del tresor), és important elaborar un treball de recerca per tal d’aplicar aquesta eina a totes les edats evolutives (concretament amb infants d’Educació Infantil, ja que són els que donen sentit a la nostra vocació).
En les caceres del tresor juga un paper fonamental la motivació, ja que el mestre és qui haurà d’incentivar als seus alumnes per tal que s’engresquin en la feina de recerca, veient-se capaços de resoldre la pregunta final i, per tant, arribar al tresor.


Dit això, considero que un bon exemple de cacera del tresor per Educació Infantil és la trobada a la web xtec, concretament en l’apartat dels contes (http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/contes.htm), ja que aquests són un recurs molt emprat a les aules i amb el qual els infants es mostren molt receptius. L’objectiu fonamental d’aquesta cacera és fomentar l’aprenentatge de la lectoescriptura a partir d’un món que ens permet viatjar amb la nostra imaginació.

Espero que us agradi!

diumenge, 6 d’octubre de 2013

WEB 2.0. L’ús de la web en la societat del coneixement

Una vegada llegit el capítol escrit per Julia Cabecero, anomenat Educación 2.0 ¿marca, moda o nueva visión de la educación?, em disposo a reflexionar sobre les aportacions de l’autora per tal de relacionar-les amb el contingut de l’assignatura.

És clar que els temps canvien, demanant una adaptació ràpida de la mateixa societat. Aquest és un canvi que no només veiem present en els temps, sinó també en els nostres alumnes que son un reflex de la mateixa societat en constant evolució. Això mateix passa amb les TIC: apareixen de manera ràpida i sobtosa demanant que tots ens pugem al seu tren, adaptant-nos a les seves renovacions.

En l’actualitat, ens trobem en una societat immersa en les tecnologies de la informació i la comunicació. Les tenim al nostre abast i les utilitzem amb normalitat en el nostre dia a dia. És per això que els infants es desenvolupen en una realitat digital que no podem oblidar, adquirint aquesta eina amb una naturalitat evident. Això és un aspecte que hem d’aprofitar molt dins les aules ja que, com diu la mateixa autora, “vivim en les tecnologies com peixos a l’aigua”.

De la ma d’aquestes noves tecnologies i la capacitat per utilitzar-les, sorgeix l’aspecte anomenat capacitat “multitarea”, que la mateixa autora introdueix com gran virtut, ja que els infants realitzen diverses activitats alhora (mirar el correu, cercar informació...) estalviant una gran quantitat de temps.

Les TIC també ens permeten aprendre de manera totalment autònoma, oferint-nos diversos espais pedagògics. Som nosaltres mateixos els que hem de discriminar la informació valorant si és o no fiable.

Julia Cabecero també ens parla de la novetat del moviment Web 2.0, que ofereix a la societat noves eines més senzilles i amigables d’intercanviar informació a partir de programes gratuïts proporcionats a la xarxa.

Paral·lelament a la Web 2.0 sorgeix el que coneixem amb el nom d’Educació 2.0. Aquest terme contempla els canvis produïts en l’actualitat per a desenvolupar una metodologia totalment centrada en els alumnes i la societat en general. El mestre és considerat un guia, orientador i dissenyador de situacions riques d’aprenentatge.

Aquesta nova manera d’entendre l’educació suposa un nou punt de partida, diferenciant l’escola tradicional, on el mestre era l’única font d’aprenentatge, amb l’escola nova, amb què els infants tenen un paper totalment actiu en el seu procés.

Com bé afirma Cabecero: “la clau està en implicar a l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge”.

Curtmetratge 'doble check'

Hola a tots/es!

M’agradaria encetar aquest Blog purament pedagògic amb un curtmetratge que va mostrar, fa uns anys, una bona amiga.

El vídeo s’anomena doble check i resumeix una conversa que manté una parella a un bar i on es dóna més importància al mer chat que a la conversa cara a cara. Un fet que, als nostres dies, molts de nosaltres patim.

El considero interessant ja que resumeix a la perfecció una situació actual que patim un gran percentatge de la població. Les noves tecnologies han adoptat una importància garrafal sense la qual no sabríem viure. Crec que els avantatges que reuneixen les TIC superen molts dels inconvenients, tot i això, la dependència és un fet que real que hauríem de poder controlar.

Defensem una socialització tecnològica, però és el que demostrem quan estem amb els amics cara a cara i pendents del mòbil?


Esper que us faci rumiar, bon diumenge!