dissabte, 7 de desembre de 2013

Wordle: Les TIC a les aules

Després de tres mesos de cursar l’assignatura, se’ns proposa reflexionar sobre la importància de les TIC a les aules, a partir d’una sèrie de paraules clau que resumeixin els nostres aprenentatges.

L'eïna que utilitzaré per sintetitzar els meus coneixements és la xarxa Wordle. Aquesta aplicació permet a l’usuari la creació d’una pluja d’idees utilitzant dissenys diversos a elecció de l’usuari (forma, font, color de la lletra...).

Dit això, i com he comentat a anteriors publicacions, considero fermament que les TIC són imprescindibles a les aules, ja que ens permeten interconnectar i compartir coneixements, pujant-nos al tren del progrés.  Fases d'integració de les TIC (projecte ACOT)

Aquesta setmana, a l’assignatura de Mitjans i recursos tecnològics, se’ns demana la reflexió del propi procés tecnològic a partir de les fases que d’integració de les TIC que presenta el projecte ACOT.

Revisades les fases que presenta el mateix projecte, considero que em trobo en una fase d’adaptació a les noves tecnologies. Dia a dia i classe a classe m’adono que encara em falta molt per aprendre en què a les TIC es refereix, ja que el seu progrés avança a una velocitat indescriptible. Per tant, encara estic en un moment d’aprenentatge, assimilant conceptes i introduint-los al meu bagatge de “mestra en construcció”.

Cert és que les noves tecnologies em motiven i criden l’atenció, pel que em fan sentir capaç d’evolucionar en diversos aspectes, introduint els ordinadors i eines multimèdia en molts àmbits de la meva vida. Tot i així, serà important que em recicli periòdicament en aprenentatges, ja que mai ho arribaré a saber tot sobre aquesta eina mundial que em sorprèn tant dia a dia.