dimarts, 5 de novembre de 2013

El plaer d’usar les TIC a les aules d’infantil

Aquest article, el plaer d’usar les tic a les aules d’infantil, escrit per Estívaliz Asorey i Jesús Gil, parla sobre la importància que les noves tecnologies han adquirit a la societat i, per tant, la rellevància que han d’adquirir a les aules.

Es resumeix en cinc apartats que intentaré respectar al llarg de la reflexió: 1. les TIC a les aules d’infantil, 2. canvis a les aules d’infantil, 3. possibilitats d’ús de les TIC a infantil, 4. pissarres digitals i Tablet PC a infantil, i 5. conclusions.

Com ja sabem, l’escola és un agent educatiu molt potent i com a tal, ha d’utilitzar les TIC per formar i preparar alumnes des d’edats primerenques, convertint aquesta eina en un instrument quotidià que forma part del segle XXI.

Com afirmen els autors a l’inici de l’article, vivíem en la “societat de la informació”, encara que moltes vegades aquest aspecte passi desapercebut a les aules. Per aquest motiu, l’escola ha d’emprar les TIC formant membres actius a punt d’inserir-se a la societat. D’aquesta manera, seran capaços de modificar-la de manera positiva i crítica, jugant un paper totalment actiu.

És important esmentar la importància que la LOE dóna a les noves tecnologies, parlant de les TIC com un element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

Aquest canvi s’ha de produir des de l’etapa d’Infantil i ha de venir acompanyat d’una bona preparació docent, fet que condicionarà l’evolució dels alumnes.

LES TIC A LES AULES D’INFANTIL:
Moltes vegades, tenim un concepte de les noves tecnologies una mica contradictori. Les usem em moments de calma o bé per divertir-nos, però no hem d’obviar que es tracta d’un instrument de feina molt potent.

Com afirmen els autors al llarg del mateix article, és important que ens plantegem ‘què hem de fer per usar les TIC a les aules de manera adequada’, sense confondre als infants ni convertint l’ús de l’ordinador en un premi, sinó presentant-lo com una font d’aprenentatge.

Perquè els infants assoleixin les capacitats adequades al finalitzar l’escolarització, igual que passa amb l’aprenentatge d’una llengua estrangera, és important que introduïm les TIC de manera progressiva i des d’edats ben primerenques.

Seran els mateixos mestres els encarregats de dissenyar els recursos més adients atenent a la diversitat i adaptant-se a les necessitat del grup.


CANVIS A LES AULES D’INFANTIL:
Els canvis que realitzarem per tal d’introduir les TIC a les aules hauran d’estar meditats a consciència, per tal que no afectin a l’harmonia de l’aula.

Dit això, els autors esmenten els següents canvis essencials per una bona introducció de les TIC:
Introduir un racó de l’ordinador, en cas que no en tinguem, on els infants puguin treballar (individualment o en grup) sense ser molestats pels companys
- Elaborar canvis en el temps, preveient els períodes de treball, tant individual com en grup
- El docent haurà de trobar temps per a la creació de materials
- Plantejar dels grups de feina, per aconseguir una adequada i eficaç implementació de les TIC

POSSIBILITAT DE LES TIC A LES AULES D’INFANTIL
A través dels ordinadors, els infants poden elaborar diferents fixes (individual o grupalment) confeccionades pel mateix mestre.

Tots els recursos amb què contem ampliaran les possibilitats de feina i de motivació dels infants, obtenint uns millors resultats.

Trobem diferents exemples donats per la lectura: utilització de projectors (per resoldre dubtes...), utilització del correu electrònic (per a la comunicació entre agents), projecció d’imatges (per iniciar conversa i tractar un tema concret), utilització d’Internet (per ampliar fronteres)...

Dit això, també considero que un dels elements més enriquidors a nivell de centre és la creació d’un blog. Pot esser tan personal com d’aula, i possibilita als infants la comunicació i el fet de compartir tot tipus d’informació.

Per altra banda, en el cas d’Aragó, s’ha introduït un canvi totalment innovador: les Tablet PC. Aquestes s’han inserit a les aules del tercer cicle amb el propòsit de motivar als infants i introduir les TIC a les aules. Aquestes tenen molts avantatges pels infants, ja que poden manejar l’eina amb el dit i esdevenir múltiples accions: escriure, seleccionar i/o moure elements... i són molt motivadors.

CONCLUSIONS

Les TIC a les aules d’infantil ja són una realitat. L’important és que els mestres s’ho prenguin com a tal, introduint possibles canvis perquè els infants es pugin al tren del progrés. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada