dilluns, 4 de novembre de 2013

Cinc idees clau per una bona integració de les TIC als centres docents

Pere Marquès defineix, a llarg de la lectura “cinc idees clau per una bona integració de les TIC als centres docents”, cinc aspectes que hem de tenir en compte perquè mestres i alumnes millorin els processos d’ensenyament – aprenentatge, utilitzant les noves tecnologies. Dit això, considero interessant parlar de cadascun d’aquests aspectes, per tal de rumiar sobre la seva rellevància i, paral·lelament, contemplar l’educació rebuda en aquest camp.

1.      BASES TECNOLÒGIQUES NECESSÀRIES:
En primer lloc, l’autor considera que els centres educatius han de disposar de les eines oportunes per tal d’establir un desenvolupament òptim en base a aquestes tecnologies. Marquès afirma que els elements presents a les aules haurien de ser: pissarres digitals, ordinadors a les aules, aules d’informació o bé aules informatitzades, i una bona eina d’Internet Educativa.

És un aspecte que comparteixo totalment, ja que no podem obviar la importància i rellevància que les TIC tenen en la societat d’avui dia. Per tant, haurem d’integrar aquest aspecte potenciant les capacitats dels alumnes i incentivant la seva motivació.

Personalment, considero que al llarg de la meva carrera com alumne no he pogut enriquir-me de les TIC tant com m’hauria agradat. A infantil mai vaig tocar un ordinador; a primària no els utilitzàvem, però em vaig apuntar a informàtica per evolucionar en aquest camp; a educació secundària van començar a emprar ordinadors a les aules de tecnologia; a batxillerat feia treballs en grup i també una assignatura anomenada TIC; finalment, al llarg de la carrera he integrat les tecnologies en totes els àmbits: alhora d’agafar apunts, fer treballs, etc. Per tant, puc afirmar que la introducció de les TIC en la meva formació ha estat totalment progressiva, fins arribar a convertir-se en un factor fonamental del meu dia a dia.

2.      COORDINACIÓ I MANTENIMENT DELS RECURSOS TIC
Els ordinadors amb què comptem al centre han d’estar totalment operatius i a punt per utilitzar quan volem accedir a ells. No només són elements visuals, sinó eines de feina que s’han de cuidar i mantenir.

3.      RECURSOS DIDÀCTICS
Com afirma Pere Marquès al llarg de la lectura, els ordinadors han de comptar amb un software adequat per poder fer-ne l’ús que necessitem. A més, ens podem enriquir amb diversos recursos, tant trobats a la xarxa com proporcionats per qualcú.

En el meu cas, m’agrada enriquir-me de diversos recursos (blogs de mestres, xarxes sobre temes d’interès...) per tal d’aprendre de les experiències d’altres persones i poder ampliar el meu bagatge de “mestra en construcció”.

Personalment, considero que hem d’aprofitar l’ampli ventall amb què disposem a la xarxa, discriminant la informació que trobem i fent-ne un ús adequat.

4.      RECOLZAMENT DE L’EQUIP DIRECTIU I COMPROMÍS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
Com bé diu l’autor, el recolzament de l’equip directiu i el compromís de tots els mestres és essencial alhora d’introduir les TIC a les aules. Serà necessària una tasca cooperativa on tots els membres participin de manera activa, demostrant l’entrega personal.

Considero que una sola persona no pot canviar el mon, encara que pugui moure petits esglaons. És cert que podem conscienciar de la importància que les noves tecnologies tenen a la societat, però tots sols no podrem implantar un projecte compromès i engrescador, com és el cas del CEIP Can Cantó que parlàvem a anteriors publicacions.

5.      FORMACIÓ DEL PROFESSORAT EN DIDÀCTICA DIGITAL
Finalment, com és obvi, cal esmentar la importància de la formació del professorat. Aquesta té una gran rellevància, ja que un mestre poc qualificat tindrà un ventall més prim d’aspectes a mostrar als seus alumnes.

Per tant, perquè una classe funcioni integrant les noves tecnologies, caldrà tenir en compte aspectes com els següents:
-          El mestre orienta les seves explicacions a la pissarra digital, tenint en compte les preguntes que sorgeixen als alumnes i fent-los partícips de l’ensenyament
-          Els alumnes il·lustren les explicacions del mestre, mostrant-se actius en els seus aprenentatges
-          Els estudiants presenten treballs de manera visual, integrant les tecnologies en els seus aprenentatges i convertint-les en una eina didàctica d’ús habitual
-          Corregim entre tots i en conjunt, aprenent de les dubtes dels altres companys
-          Integrem les videoconferències a les aules, tenint contacte amb persones d’altres comunitats o països i no posat límits als aprenentatges
-          Fem exercicis a mesura, que s’adaptin a les necessitats i característiques del grup classe


Dit això, i com l’autor esmenta al final de l’article, considero que els mestres haurien de conèixer i dominar alguns models eficaços d’utilització didàctica. D’aquesta manera, reforçarem els aprenentatges dels infants i ampliarem el seu bagatge en construcció de coneixement.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada